Om oss i Thermax

Thermax Norge er et brannteknisk spesialfirma med hele landet som geografisk nedslagsfelt, men med østlandsområdet som vårt spesielle virkesområde. Vi holder til i trivelige og moderne lokaler på Hagan rett utenfor Oslo. Alle ansatte har lang fartstid innen området brannsikring. Vi jobber både med passiv og aktiv brannsikring og sammen med våre leverandører og samarbeidspartnere ønsker vi å bidra med vår kunnskap.

Thermax Norge  besitter mye kunnskap om brannsikkerhet som kan være nyttig for deg eller din bedrift. det er kunnskap som kan spare liv, verdier, tid og ressurser.

Bruk oss til det vi kan, da får du bedre tid til å gjøre det du kan.