Manuelt slokkeutstyr


Thermax leverer og monterer alle typer av manuelt brannslokkeutstyr. Vi leverer brannslokkere med markedets beste kvalitet og slokkeffekter. Vi gir deg fagkyndige råd og veiledning når det gjelder valg av riktig type brannslokker for formålet den skal slokke.
Vi utfører også årlig kontroll og service på alle typer av håndslokkeutstyr og brannslanger.

Alle slokkere som skal leveres og monteres i Norge skal være godkjent i.h.t. NS-EN 3, som er en europeiskfellesstandard. De skal også være sertifiserte av DNVGL.
Det er et krav i Norge at alle husstander skal ha enten en håndslokker, slokkeklasse 21A eller husbrannslange. De fleste håndslokkere som selges i dag tilfredsstiller denne klassen. Valget er hvorvidt en skal velge en pulver eller væskeslokker. Vi anbefaler stort sett og velge en væskeslokker slik at en unngår store og dyre sekundærskader dersom en pulverslokker utløses, ofte ved et uhell. Thermax har utviklet en egen Flamex miljøslokker hvor væsken er like skadelig som 6 liter vann, har lang slokketid og er like effektiv som en god pulverslokker. Vi leverer i dag miljøslokkere i stort omfang til både private og det offentlige. Ikke minst har vi sett at store og små borettslag velger Flamex miljøslokker. 
Vi vil sette pris på om vi blir forspurte neste gang ditt borettslag skal bytte ut eller ha service på brannslokkerne. Vi kan love både god service og pris på selve slokkeren, gjerne da en Flamex miljøslokker.
Vi leverer kun sertifiserte produkter fra produsenter som kan dokumentere produktenes egenskaper.