Flamex slokke- og brannimpregneringsvæske

Flamex er en vannbasert uorganisk væske beregnet for brannbeskyttelse av ubehandlet trevirke, kryssfiner, tekstiler og andre fuktabsorberende materialer. Væsken har også meget gode egenskaper når det gjelder brannslokking. Flamex er norskutviklet og produseres i vår egen fabrikk i Varna i Bulgaria.
Væsken er en miljøvennlig, giftfri og nøytral væske som ikke har større korrosjonsevne enn vann.

FLamex-bilde-brann 560 x 400

Brannimpregnering av trevirke og kryssfiner.
Industrielt blir trevirke og kryssfiner behandlet med vacuum i en trykktank(autoklave) En slik trykktank fylles gjerne opp med 20-25.000 liter og trykkimpregnerer store volumer samtidig. Som en kuriositet kan nevnes at Flamex ble benyttet til å behandle alle utvendige trepaneler i forbindelse med OL i Sotsji 2014. Det finnes utallige tester og godkjennelser på forskjellige tresorter når det gjelder trevirke og kryssfiner som skal vacuum impregneres.
 
Vi leverer også væsken til langt mindre prosjekter der den skal påføres manuelt. En kan benytte malersprøyte, kost eller rulle til påføringen. For utvendig panel må det også påføres minst et strøk med en maling eller beis til beskyttelse mot fukt. Innvendig kan det brannimpregnerte treverket stå ubeskyttet. For manuell påføring ble trevirke og kryssfiner testet i 2018 og behandlet tre med Flamex tilfredsstiller brannkravet B,s2,d0 gjennom å påføre 0,5 liter pr. m2. Kombinasjonen av mengde og pris på væsken gir en rimelig løsning når det gjelder å brannbeskytte treoverflaten.

Brannimpregnering av tekstiler og lignende materialer.

Flamex er et rimelig og godt alternativ når det gjelder brannbeskyttelse av tekstiler. Tekstilene kan enkelt brannbeskyttes ved å bruke en blomstersprøyte eller tilsvarende. De kan også dyppes, men da går det med noe mer væske. Det er i de senere årene blitt mer og mer fokus på overflater av tekstil mot brann. Teaterkulisser, tekstiler i rømningsveier, møbler og tekstiler i overnattingssteder, skoler og institusjoner er noen av områdene hvor vi ser et langt større fokus på beskyttelse av tekstiler en tidligere. En liter Flamex dekker 10-15 m2 tekstiler. Vi kan skryte av at væsken har gjennomgått relativt vanskelige tester og er godkjent for brannhemming av sengetøy på skip etter IMO sitt regelverk.

Brannslokkevæske 
Flamex har ved flere tilfeller blitt benyttet som tilsats til vann i forbindelse med brannslokking. Væsken har en meget høy slokkeeffekt og brannforløpet brytes raskt ned, mye på grunn av ekstremt god kjøleeffekt. Flamex impregnerer også under slokking og bidrar til at reantenning også blir vanskelig eller helt uteblir. Ved å blande inn væsken vil også mengde vann som trengs i slokkearbeidet reduseres betraktelig.
Under kullgruvebrannen på Svalbard i 2005 ble det injisert store mengder med Flamex i slokkevannet for å kjøle ned brannen slik at en kunne pøse på med vann i etterkant. Uten denne metoden ville det blitt meget vanskelig å få kontroll på den ekstreme varmen som brennende kull gir.

Flamex miljøslokker
Et av produktene som er blitt utviklet som en følge av væskeproduksjonen i Bulgaria er Flamex miljøslokker. Tidligere produserte vi denne i vår egen fabrikk, men produksjonen er nå flyttet til Polen. Slokkeren burde være førstevalg dersom en sammenligner høy slokkeeffekt og pris med de fleste væskeslokkere på markedet. I motsetning til pulverslokkere gir heller ikke Flamex miljøslokker noen sekundærskader etter bruk eller et uhell, og impregneringseffekten sørger også for at en unngår reantennng. Slokkeren kan benyttes til slokking av de fleste typer av branner som kan oppstå i hjemmet bortsett fra brann i Frityr og beholdere med brennbare væsker. Flamex miljøslokker har også meget lang tømmetid og sikten bidrar til at en ser hvor en skal rette slangen. Som alle slokkere som er lovlige å selge i Norge er også vår brannslokker godkjent av DNVGL.