FirePro aerosol automatisk slokkesystem

Thermax har mer enn 15 års erfaring når det gjelder salg og installasjon av FirePro aerosol slokkesystem, og er i dag produsenten på Kypros sin forlengede arm i Norge. FirePro er markedets beste aerosol slokkegass med en levetid på minst 15 år, og kan installeres i alle type rom uavhengig av volum. Slokkerøyken kan pustes inn og er verken skadelig på mennesker, dyr eller miljøet.

Thermax leverer både landbaserte anlegg og slokkesystemer for fartøy. FirePro er pr. i dag det eneste aerosol slokkesystem som er godkjent for installering i fartøy som er underlagt IMO sitt regelverk. I og med at FirePro ikke krever noen form for røropplegg eller flaskebank, har aerosol tatt store markedsandeler fra Inergen og andre gassystemer når det gjelder fartøy. Det er et økende antall fartøy som nå velger aerosol til å beskytte motor og batterirom.
FirePro aerosol egner seg godt for beskyttelse av datarom og elektriske rom hvor en ikke ønsker sprinkler. Til beskyttelse av sikringsskap finnes det mange gode, rimelige og enkle løsninger. Tekniske rom og arkivrom er områder hvor FirePro aerosol er godt alternativ til andre automatiske slokkeanlegg. FirePro aerosol kan også installeres i kjøretøy, og her finnes det flere gode og effektive løsninger.
Et slokkeanlegg består av en eller flere generatorer, deteksjon og en utløservariant. Slokkeanlegget kan enten utløses elektrisk eller termisk. I mindre rom og elektriske paneler kreves det en relativ enkel installasjon, mens det i rom som i perioder er bemannet, må det installeres komplette anlegg. I tillegg til en eller flere generatorer kreves det et slokkepanel, detektorer, alarm, utkoblingsbryter etc. Dette kan være kompliserte anlegg og må prosjekteres.
Thermax gjør alle beregninger når det gjelder aerosolmengde som kreves for de forskjellige volumer. I tillegg har vi sertifiserte firmaer rundt om i landet som både selger og installerer FirePro aerosol. Dersom du ikke finner en autorisert forhandler i ditt distrikt er det bare å kontakte oss.
Ønsker du å vite mer om FirePro aerosol slokkeanlegg finner du det her www.firepro.no.