Branntetting


Branntetting utføres for å forhindre brann- og røykspredning fra en branncelle eller en brannseksjon til en annen. Det stilles krav til at kabler, rør, ventilasjonkanaler osv. som føres igjennom en branncelle- eller seksjoneringsvegg/dekke ikke skal svekke brannmotstanden. Thermax har produkter og løsninger som gir et godt sluttresultat og alle gjennomføringer merkes og dokumenteres etter endt branntetting.

Thermax utfører branntetting av alle typer gjennomføringer- De mest vanlige produktene som inngår i en branntetting er gipsmørtel, brannplater (malte mineralullplater) og forskjellige typer brannfugemasser. Rundt plastrør og kabel i bunt monteres rørstrupere eller brannmansjetter. For å oppnå en forskriftsmessig branntetting, er det viktig at det blir brukt produkter som er testet og godkjent for det aktuelle formålet. Vi benytter derfor kun sertifiserte produkter fra produsenter som kan dokumentere produktenes egenskaper.