Branntetteprodukter


Branntetting utføres for å forhindre brann- og røykspredning fra en branncelle eller en brannseksjon til en annen. Det stilles krav om at kabler, rør, ventilasjonkanaler osv. som føres igjennom en branncelle- eller seksjoneringsvegg/dekke ikke skal svekke brannmotstanden.
Vi lagerfører alle typer av produkter som kreves når det gjelder å branntette forskriftsmessig. Produktene er testet ihht til standardiserte branntester og er sertifiserte for bruk i gjennomføringene.

Thermax har et utstrakt varesalg og bistår gjerne med hjelp til å finne gode og kostnadseffektive løsninger når det gjelder branntetting av rør-, ventilasjons- og kabelgjennomføringer. 

Vi lagerfører blant annet:

  • Brannplater, 1-sidig og 2-sidig malt med brannhemmende maling
  • Akryl
  • Grafitt
  • Rørstrupere
  • Rørmansjetter
  • Ettertrekksrør
  • Mineralfiber
  • Tettingslister
  • Gipsbasert branntettemasse

Alle våre produkter har godkjennelser for bruk til branntetting av forskjellige typer gjennomføringer. Det er derfor viktig at branntettingen utføres i henhold til produktdokumentasjonen og i de områder den er godkjent for. Vi bistår med all den informasjonen som trengs for å utføre en korrekt branntetting.