Brannrådgivning og branntegning


Avdelingen for Brannrådgivning og Branntegning yter bistand med mindre rådgivningsoppdrag i Østlandsregionen. Thermax har påtatt seg tegneoppdrag i snart 30 år og ønsker fortsatt nye og gamle kunder velkommen. Vårt tegningsarkiv er stort og våre tegnere ser gjerne etter gamle tegninger med tanke på oppgradering av disse.

Vår brannrådgiver arbeider stort sett med å utarbeide en brannteknisk tilstandsrapport over et bygg etter en eller flere befaringer. I og med at det også er krav til branntegninger på et bygg jobber han også tett opp mot våre tegnere. Veldig ofte omfatter et oppdrag begge deler. Våre branntekniske plantegninger påføres branntekniske symboler vedrørende branncelleinndeling, seksjoneringsvegger (brannvegger), rømningsveier, brannslokkeutstyr, varslingsanlegg o.l. DAK-tegninger gjør det enkelt å oppgradere tegningen ved senere anledninger.
Branntegningene er også utganspunkt for rømningsplaner som leveres i A4 eller A3 format med eventuell branninstruks. Planene blir plastlaminert eller leveres i glass og ramme.