Brannmaling


De aller fleste bygg har brannkrav når det gjelder bærekonstruksjon og overflater på produkter benyttet i visse områder. Brannhemmende maling er et godt alternativ til å beskytte bærende stålkonstruksjoner og unngå antennelse og brannspredning når det gjelder f.eks. trematerialer og elektriske kabler. Malingen som benyttes sveller og isolerer produktet som det skal beskytte under en brann.

Thermax utfører brannmaling av alle typer bærende stålkonstruksjoner. Vi beregner hvilken tørrfilmtykkelse som kreves for for å tilfredsstille brannkravet som gjelder for den enkelte konstruksjonen. Vi benytter forskjellige malinger, litt avhengig av hvilke brannkrav (R30 - R120) som gjelder og hvorvidt den skal påføres innvendig eller utvendig. Etter avsluttede arbeider leverer vi også en fullstendig dokumentasjon når det gjelder den malingstype som er påført og godkjennelse sammen med kontrollmålinger av tørrfilmtykkelsen.
Thermax utfører også brannmaling av trekonstruksjoner. I gitte situasjoner kan vi beregne hvorvidt en trekonstruksjon kan tilfredsstille brannkrav R30 eller R60 ved å brannmales, men stort sett brannmales treet for å oppnå et overflatekrav B,s1,d0 for å unngå antennelse og brannspredning. Dersom det er ønskelig med en transparent overflate påfører vi en brannhemmende lakk med de samme egenskapene som maling.
Vi kan også påføre brannhemmende maling på kabler for på samme måte som for trematerialer å unngå antennelse og brannspredning. 
For å oppnå en forskriftsmessig utført brannmalingsjobb er det viktig at det blir brukt produkter som er testet og godkjent for det aktuelle formålet. Vi benytter derfor kun sertifiserte produkter fra produsenter som kan dokumentere produktenes egenskaper.