Brannhemmende maling


De aller fleste bygg har brannkrav når det gjelder bærekonstruksjon og overflater på produkter benyttet i visse områder. Brannhemmende maling er et godt alternativ til å beskytte bærende stålkonstruksjoner og unngå antennelse og brannspredning når det gjelder f.eks. trematerialer og elektriske kabler. Malingen som benyttes sveller og isolerer produktet som det skal beskytte under en brann.

Brannmaling

Thermax har flere tiårs erfaring når det gjelder bruk og salg av brannhemmende malinger. Vårt lager består i dag av malinger fra forskjellige utenlandske produsenter og vi skal være i stand til å gi de beste løsninger når det gjelder kost/nytte av ditt malingsprosjekt. Det er stor forskjell på maling som skal stå ute i vær og vind over tid og maling til bruk innendørs. Det er derfor viktig at dette oppgis når maling skal bestilles. Dersom vi får oppgitt hva som skal behandles vil vi hjelpe til med å dimensjonere tørrfilmfilmtykkelser og forbruk.   

Brannmaling for stål.
Det er stor forskjell på hva som kreves av filmtykkelser for å brannmale åpne vs. lukkede profiler (hulprofiler). Det er også viktig å velge riktig maling avhengig av om det er innvendig eller utvendig bærestål som skal brannmales. Send oss gjerne hele stålspesifikasjonen sammen med brannkravet som skal tilfredsstilles, så skal vi beregne tørrfilmtykkelser og den mengde maling som trengs. For å kunne tilfredsstille ønsket behov kan det være aktuelt å se på alternative malingstyper. Vi lagerfører derfor produkter fra forskjellige produsenter. Sort sett kan alt bærestål med brannkrav R15 - R90 brannmales. I noen tilfeller også stål hvor kravet er R120.

Brannmaling og brannlakk for tre.
Som oftest er det spørsmål etter maling som kan tilfredsstille brannkrav B,s1,d0 (innvendig) eller B,s2,d0 (utvendig). Dette er et overflatekrav som hindrer antennelse og brannspredning. Det hender også at brannkravet R30 og R60 dukker opp når det gjelder bærende tre. Vi har regneprogrammer som kan beregne hvorvidt bjelkene eller søylene kan brannmales og hvor mye maling som kreves. Brannmalingen er hvit og kan overmales dersom det er ønskelig med en farge. Den kan i visse tilfeller også brekkes. Vi fører også flere typer av transparent maling og lakk for påføring av trematerialer hvor det er ønskelig å bevare farge og struktur.

Brannmaling for kabel.
På samme måte som vi beskytter tre med brannhemmende maling kan vi også beskytte PVC-kabler mot antennelse og brannspredning. Vi leverer maling til beskyttelse av single kabler, kabler i bunt og kabelforlegninger. 

Alle våre brannmalinger er såkalte svellende malinger. Svelleprosessen starter rundt 200 grader C og bidrar til å isolere materialet som skal beskyttes. Malingen kan svelle 25-40 ganger opprinnelig tørrfilmtykkelse så det er viktig at det gis plass til prosessen når det gjelder omkringliggende konstruksjoner.
 
Thermax leverer kun brannhemmende malinger fra produsenter som kan dokumentere godkjente og sertifiserte løsninger.