Automatiske slokkeanlegg

Det finnes flere typer av slike slokkeanlegg. Det mest vanlige er å installere sprinkler. I områder hvor det ikke er ønskelig med vann er det ofte et såkalt gassanlegg som er mest benyttet. Dette er et romfyllingssystem og er avhengig at rommet er tett. Gassen fordeles i rommet og fjerner oksygenet slik at brannen reduseres og slokkes. Gassanlegg krever rørinstallasjon og ofte plasskrevende flaskebanker.
FirePro er et romfyllingssystem som verken krever rørinstallasjon eller flaskebank.

Thermax er importør av FirePro aerosol slokkesystem og sammen med forhandlere rundt om i landet dekker vi hele Norge. Alle samarbeidsfirmaer er sertifiserte for å selge og installere FirePro i fartøy og bygninger. Systemet krever liten plass og det er enkelt å installere, noe som gjør at FirePro er et kostnadseffektivt alternativ når det gjelder valg av slokkesystem. FirePro beskytter ethvert rom uavhengig av volum og i samsvar med lokal brannlovgivning, standarder og normer. Firepro er basert på aerosol slokkegass. Den inneholder nitrogenforbindelser som forgifter brannen uten å være farlig for omgivelsene. Gassen kan pustes inn uten å gjøre noen skade, og er heller ikke skadelig for andre omgivelser, som ozonlaget. FirePro finnes i flere modeller som varierer i størrelse. Det finne flere typer aktiveringsmekanismen, både termisk, elektrisk eller manuell.

FirePro Aerosoler markedets beste aerosol brannslokkegass med opptil 15 års levetid. Produktet er et meget godt dokumentert aerosol brannslokkemiddel med en lang rekke godkjenninger, sertifikater og testrapporter. Ved aktivering, blir den faste aerosolforbindelsen omdannet til et raskt voksende og svært effektiv aerosol slokkemiddel, basert på kaliumsalt.

Noen av bruksområdene:
 • Sikringskap, tavleskap, styreskap, teleskap
 • PC, data, serve
 • Tekniske rom
 • Data- og telerom
 • Tavlerom
 • Tavlekott
 • Trafostasjoner
 • Lager
 • Båt, bil, buss, tog og andre kjøretøy og maskiner
 • Motorrom og batterirom i fiske- og arbeidsbåter
 • Andre tekniske rom og installasjoner